Woordenlijst

V

Vibracall

Optie van een draagbare telefoon. Men wordt door middel van een trilsignaal geattendeerd op een binnenkomend gesprek, waardoor anderen niet direct horen dat er wordt gebeld.

Video-conferencing

Room-conferencing
Virtueel vergaderen

De toevoeging van beeld aan tele-vergaderen. Gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal en andere aspecten worden aan het gesprek toegevoegd. De deelnemers bevinden zich in verschillende ruimten, soms op verschillende continenten. Ze zien en horen elkaar via hun computers met behulp van camera"s, microfoons en een netwerkverbinding.

Videotelefoon

Video phone
Een telefoon waar een camera en een beeldscherm op zijn aangesloten, zodat het gesprek vergezeld gaat van beelden van de persoon waarmee je spreekt. De andere beller moet uiteraard ook in bezit zijn van een videotelefoon.

Vishing

Voice Phising
Een manier om gegevens te achterhalen dat door hackers wordt gebruikt. Mogelijke slachtoffers krijgen via e-mail of voicemail een bericht dat ze bijvoorbeeld van hun creditcard-schuld kunnen afkomen. Alleen mensen die substantieel rood staan op hun creditcard-rekening komen in aanmerking voor het programma. Om van de schuld af te komen moet de ontvanger een gratis nummer te bellen. Daar krijgt hij of zij uitleg en wordt gevraagd de naam, telefoonnummers en e-mailadres achter te laten. Op het opgegeven tijdstip worden ze keurig teruggebeld door een call center medewerker. Het call center is in realiteit een frauduleuze VoIP-setup en daardoor niet traceerbaar. Om deel te kunnen nemen aan het schuldvereffeningsprogramma moet het slachtoffer zijn creditcard gegevens en andere informatie doorgeven.

VoDSL

Voice over DSL
Telefoneren via breedband internet.

Voice Dial

Optie bij een draagbare telefoon. De hiermee uitgeruste mobiele telefoons werken op stem-commando. Door de naam in te spreken van degene die u wilt bellen, wordt het contact tot stand gebracht.

Voice mail

De mogelijkheid om, als serviceonderdeel van een GSM abonnement, boodschappen achter te laten op een centraal systeem.

Voice mailbox

Dient om gesproken berichten op te slaan.

Voice over packet

Telefoonverkeer wordt over IP-netwerken gestuurd, met behulp van het netwerkprotocol ATM (Asynchronous Transfer Mode).

Voice response

Computersysteem in combinatie met een telefooninstallatie, dat standaard dialogen kan afhandelen.

voice-response

Spraak computer welke telefoonlijnen beantwoordt en interactief reageert op de door de beller gemaakte keuzes

Voicetones

Een beltoon met een menselijke stem of zang.

VOIP

Bij Voice over IP of VoIP wordt het Internet of een ander IP-netwerk gebruikt om spraak te transporteren. Hierdoor wordt telefonie mogelijk op datanetwerken en ontstaat de mogelijkheid om de voorheen traditioneel gescheiden werelden van spraak en data samen te voegen. Hierdoor is nog slechts een infrastructuur nodig en kunnen bovendien nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld. Het werken met op VoIP gebaseerde telefooncentrales is binnen bedrijven inmiddels gemeengoed geworden. De term "VoIP" wordt vaak valselijk gebruikt om naar de eigenlijke overdracht van stemmen te wijzen in plaats van naar het protocol ervan. VoIP is niet hetzelfde als VoDSL. Bij VoDSL wordt een telefoonlijn over een ADSL-lijn geimplementeerd zonder gebruik te maken van internet.

VoIPoW

Voice over IP over Wireless
Mobiel bellen over een draadloos netwerk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Wifi-apparatuur.

VOT

Televoting
Dienst waarmee abonnees een telefoonnummer kunnen bellen om via toetsen een stem uit te brengen.

VoWLAN

Voice over Wireless LAN
IP-telefonie (internetbellen) over draadloze netwerken.